MOC

משרד התקשורת

פרטי הפנייה

ניתן להזין 6 עד 10 תווים (ספרות בלבד)

פונה נכבד/ת,
 
על מנת לטפל בפנייתך בתיבה מטה יש לאשר הסכמה למסור לחברה את פרטיך האישיים (שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק הדואר, מספר מנוי ופרטי הפנייה) כדי לאפשר את הטיפול בפנייתך. במידה ומדובר בפנייה שהחברה לא תוכל לטפל בה ללא פרטים אלו, לא ניתן יהיה להמשיך בטיפול בפנייה ללא הסכמתך למסור את הפרטים.
 
אישור מסירת הפרטים האישיים לחברה משמעו גם מתן הסכמתך להעברת מסמכים והקלטות הנוגעים לטיפול בפנייתך שמצורפים לפנייתך, וזאת לצורך בחינת פנייתך. כמו כן, פנייתך תישמר ותתועד על פי הוראות הדין. על מנת להגן על פרטיותך, אנו ממליצים למחוק מידע רגיש שאינך רוצה לחשוף לעיני החברה (למשל מידע רפואי), או מידע המתייחס לאדם שלישי שלא הסכים לכך.


אם ברצונכם למחוק קובץ שנבחר על ידכם, יש ללחוץ על הכפתור "צרף קובץ" וללחוץ ביטול.


ניתן להעלות קבצים עד לגודל של 3.5MBפרטי הפונהכולל ספרת ביקורת

כולל ספרת ביקורת


ניתן להזין 7 עד 8 תווים (ספרות בלבד)

ניתן להזין 7 עד 8 תווים (ספרות בלבד)
במקרה בו אין בישוב מספרי בית - יש להזין 0

יש להזין מספר טלפון ללא מקף

יש להזין מספר טלפון ללא מקף


יש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני ולא להעתיקה ממקור אחר

יש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני ולא להעתיקה ממקור אחר


שימו לב:
  • לאחר מילוי הטופס המקוון יישלח אליכם מייל עם מספר פנייה.
  • יש לשמור את המייל לבירורים נוספים עד לסיום הטיפול בפנייה על ידי משרד התקשורת.
  • אם לא התקבל מייל אישור על מילוי הטופס - המשמעות היא שהבקשה לא נמסרה למשרד.
פרטי בא כוחו של הפונה


כולל ספרת ביקורת

יש להזין מספר טלפון ללא מקף

יש להזין מספר טלפון ללא מקף


יש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני ולא להעתיקה ממקור אחר

בחר קובץ

בחר קובץ
שימו לב:
  • לאחר מילוי הטופס המקוון יישלח אליכם מייל עם מספר פנייה.
  • יש לשמור את המייל לבירורים נוספים עד לסיום הטיפול בפנייה על ידי משרד התקשורת.
  • אם לא התקבל מייל אישור על מילוי הטופס - המשמעות היא שהבקשה לא נמסרה למשרד.MOC MOC MOC MOC


מדינת ישראל | משרד התקשורת